பாற்கடல்...

இனியவை பிறக்கட்டும்...

காசுமரம்


உள்ளங்கை பிசுபிசுப்பில் உறுத்தியது
வட்டமாய் இருந்த வஸ்து
இதை வைத்து என்ன
வாங்கலாம்?
கோமதியிடம் இருக்கற மாதிரி
மின்னாம்பூச்சி,
சரசுகிட்ட மயில்குஞ்சு,
யோகுகிட்ட பனங்கருப்பட்டி,
தேன்மிட்டாய்,
சுத்தரமிட்டாய்,
எலந்த வடை,
சடை வில்லை,
ஊசிக்கப்பலின் வாலாய்
நீ...ண்டது பட்டியல்.
எல்லாமே வாங்கலாம்
காசு மரம் முளைச்சதுக்கப்புறம்...
விழுங்கப்பட்டது காசு.

3 comments:

ஆகா....
.எல்லாமே வாங்கலாம்
காசு மரம் முளைச்சதுக்கப்புறம்...
விழுங்கப்பட்டது காசு.

ஆகா...

 

@ கண்ணகி, நன்றி தோழி...

 

முளைச்சுதா? hahaha super

 

Post a Comment